Centrum výzkumu a vývoje

Projekt Centrum průmyslového výzkumu a vývoje (CPVV) SOMA
je spolufinancován Evropskou unií

EU Flag

CPVV SOMA je středisko výzkumu a vývoje ve třech oblastech činností:

  1. VaV v oblasti technologie flexotisku a jeho kvality
  2. VaV v oblasti konstrukce strojů
  3. VaV v oblasti stavby a výroby prototypů strojů

Disponujeme následujícím vybavením:

  • Analyzátor vibrací Siemens
  • SW pro vědeckotechnické výpočty Matlab
  • SW pro simulaci a modelování SIMULINK
  • Měřící karta pro záznam dat měření National Instruments analogová měření , měření s teplotními čidly.
  • Osciloscop FLUKE 123B, 20MHz
  • Termokamera FLUKE Ti300
  • Měřící přístroj síly a momentu ValueMaster 20Nm, 3000ot/min
  • Soubor měřidel pro měření rozměrů, především dutin – 0-100mm, mezery a tlaků mezi válci, síly povlaku
  • Zařízení pro měření drsnosti Ra, Rz
  • Zařízení pro měření tvrdosti kovů HRC, HV, HB a elastomerů Shore A,D
  • Analytické váhy Kern max 220g, 0,1mg rozlišení
  • Sušárna vzorků Venticel 30°-90°C, 50 litrů
  • Digitální USB mikroskop Dino-Lite HR
  • Mikroskop pro sledování kvality tisku s barevnými filtry BetaColor
  • Multifunkční měřící přístroj fyzikálních veličin TESTO(teplota, tla, proudění atd.)
  • Laserový skenovací 3D mikroskop nejen na rastrové válce ANICAM
  • Nivelační zařízení pro ustavení rámů stroje a měření geometrických veličin
  • Stroboskop pro sledování rotačních dějů FLUKE 820

CPVV SOMA je schopno vyhovět poptávce po službách měření a zkoušení s využitím výše uvedených přístrojů.

Případné práce realizujeme na základě poptávky a nabídky. Poptávky a konzultace na adrese: cpvv@soma.cz