Možné testovat

Venus III.2

Venus III.2 představuje výkonnou podélnou řezačku nejvyšší třídy, která zpracovatelům obalů nabízí maximální produktivitu procesu řezání.

  • 1350/1600/(1850) mm Šíře materiálu
  • 850 m/min Rychlost
  • 850/(650) mm Max. průměr navíjení
  • 40/25 mm option Min. šíře řezu

Zpracovávané materiály: PET, PE, LDPE, HDPE, papír, lamináty a další

1. ze 3 zákaznických výhod

Zlepšete produktivitu

Efektivita a produktivta je klíčem k úspěchu. VENUS III.2 je vybavena následujícími technickými řešeními pro zvýšení efektivity.

Automatické polohování nožů a žiletek

zajišťuje rychlé a přesné nastavení řezacích nástrojů.

Automatické laserové navádění dutinek

umožňuje přesné a velmi rychlé navedení dutinek pro novou zakázku. Systém využívá společná data se systémem automatického polohování nožů a žiletek.

Bezhřídelové odvíjení

bezhřídelová hydraulicky ovládaná ramena zajišťují snadnou manipulaci se vstupní rolí.

Spojovací stůl

podsávaný spojovací stůl se dvěma pneumatickými přídržnými lištami a spodní podsvětlenou deskou umožňuje snadné a přesné napojení materiálu.

Strojní stahování těžkých návinů

přesune dokončené role na odkládací stojan, který se může otáčet v horizontálním i vertikálním směru pro snadnější manipulaci s rolemi.

Systém receptů

různé pracovní parametry jsou uloženy do paměti stroje, jako např. rychlost, tahy, přítlak, nastavení nožů a žiletek i pozice pro laserové navedení dutinek.

Automatické odříznutí navinutých rolí

příčně odřízne pásy materiálu od navinutých rolí během výměny zakázky.

Přídržné lišty

automaticky přidržují materiál ve stabilní poloze a udržují tah v rozřezaných pásech během výměny zakázky.

2. ze 3 zákaznických výhod

Dosáhněte vysoké kvality řezání

Následující technická řešení zajistí perfektní kvalitu řezání i pro velmi náročné materiály

Řezací techniky

Variabilní nožová sekce nabízí tečné řezání spodními a horními kotoučovými noži nebo žiletkami oproti drážkovanému segmentu. Pro náročnější tenké materiály je možné volit řezání kotoučovými noži nebo žiletkou s opásáním spodní nožové hřídele. Je také možné kombinovat řezání kotoučovými noži s ořezem okrajů speciálními přídavnými žiletkami.

Vylepšený Tenzomat III.2

Tenzomat III.2 umožňuje precizní regulaci odvíjecího a navíjecího tahu během celého pracovního cyklu v uzavřené smyčce. Díky němu je možné řezat velmi slabé a náročné materiály. Systém nabízí dva pracovní režimy založené na:
A) preferenci tahu – Tenzomat III.2 automaticky přizpůsobí rychlost k dosažení nejvyššího možného tahu nebo
B) preferenci nejvyšší rychlosti – Tenzomat III.2 automaticky omezí tah k dosažení požadované rychlosti.

Speciální opce

  • navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou
  • momentové navíjení
  • řešení pro řezání velmi tenkých materiálů – aktivní separátní přítlačné válce

Navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou

Tento způsob navíjení nachází uplatnění všude tam, kde není žádoucí tlak na navíjené kotouče vyvozený kontaktem mezi kotouči a přítlačnými válci. Obvykle je využíván při zpracování materiálů citlivých na tlak, samolepicích materiálů, materiálů s nanesenou vrstvou cold-seal nebo některých materiáů se specifickou strukturou povrchu.

Momentové navíjení

Momentové navíjení se speciálními pneumaticky rozpínanými hřídelemi je alternativou k frikčnímu navíjení. Nachází uplatnění při řezání velmi úzkých rolí papíru, kdy je nutné pro kvalitní zpracování vyvinout vysoký navíjecí tah.

Pohony strojů

Optimalizované řešení zahrnuje tři AC servomotory a opčně čtyři. První AC servomotor pohání hlavní hnací válec s přítlačnými válečky, nožové hřídele a rozháněcí banánový válec. AC servomotor v odvíjení ve spolupráci s tanečnicovým válcem reguluje odvíjecí tah odvíjeného materiálu. Třetí (a opčně čtvrtý) AC servomotor pohání společně obě navíjecí hřídele.

Banánový rozháněcí válec

Úhlově nastavitelný poháněný rozháněcí válec banánového tvaru z drážkovaných, tvrdě eloxovaných segmentů je umístěn před spodní nožovou hřídelí.

Excentrický válec

Úhlově nastavitelný excentrický válec zajišťuje optimální přilehnutí pásu materiálu ke spodní nožové hřídeli při řezání příčně zvlněného vstupního pásu.

Nastavitelný vodicí válec

Úhlově nastavitelný vodicí válec vyrovnává pás materiálu v příčném směru a přispívají k větší kvalitě výstupního produktu i v případě práce s méně kvalitní (kónickou) vstupní rolí.

Přítlačné válce

Přítlačné válce na odklopných ramenech jsou uloženy na tyči s odpruženými segmenty zaručující co nejdokonalejší kontakt mezi přítlačným válcem a navíjenými rolemi.

3. ze 3 zákaznických výhod

Obsluhujte stroj komfortně a bezpečně

Následující technická řešení zajistí jednoduchou obsluhu podélné řezačky, intuitivnost a bezpečnost.

Průtah materiálu nad hlavou

Vedení materiálu „nad hlavou“ je vhodným prvkem pro zpracování obalů pro farmacii a potravinářství, které mají vysoké požadavky na čisté výrobní prostory okolo stroje.

Intuitivní ovládání

Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení slouží několik panelů: 2 dotykové ovládací panely pro navíjecí a řezací sekci, 1 pomocný ovládací panel v odvíjení a další mobilní ovladač pro nakládání odvíjené role.

CE standardy

Stroje jsou v souladu a vyhovují přísným evropským bezpečnostním normám.

Bezpečnostní prvky

Stroje jsou konstruovány s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy v řezací sekci jsou zajištěny bezpečnostními kryty a během pracovního cyklu jsou pro obsluhu nedostupné. Prostor navíjecích hřídelí zabezpečuje během navíjení laser-skener.

Speciální aplikace

Na základně konkrétních požadavků upravujeme řezačky pro různé aplikace - jako je řezání tenké plínkové folie nebo perforování materiálu pro balení potravin.

Máte zájem o více informací?

Porovnání podélných řezaček

Pluto III

Venus III.2

Venus III.2 představuje výkonnou podélnou řezačku nejvyšší třídy, která zpracovatelům obalů nabízí maximální produktivitu procesu řezání.

Šíře materiálu 1350/1600/(1850) mm
Rychlost 850 m/min
Max. průměr navíjení 850/(650) mm
Min. šíře řezu 40/25 mm option
Průměr odvíjené role 1300/1500 mm
Váha odvíjené role 1500/2000 kg
Zpracovávané materiály PET, PE, LDPE, HDPE, papír, lamináty a další