Možné testovat

Venus III.2-T

Podélná řezačka Venus III.2 Turret je určena pro velké firmy, které zpracovávají zakázky s vícenásobným řezáním a středním průměrem navíjených rolí při dosažení nejvyšší úrovně automatizace a produktivity práce.

  • 1350/1600/1850 mm Web width
  • 800 m/min Speed
  • 635 mm Max. rewind diameter
  • 35/25 mm option Min. slit width

Processed materials: PET, PE, LDPE, HDPE, paper, laminate and more

1. ze 3 zákaznických výhod

Zlepšete produktivitu

Efektivita a produktivta je klíčem k úspěchu. Kromě výše uvedených automatických prvků je VENUS III.2-T vybavena turretovacím systémem 4 navíjecích hřídelí na dvou karuselech pro zajištění nepřetržité produkce s minimálním časem odstavení řezačky při výměně zakázky.

Automatické polohování nožů a žiletek

zajišťuje rychlé a přesné nastavení řezacích nástrojů.

Automatické laserové navádění dutinek

umožňuje přesné a velmi rychlé navedení dutinek pro novou zakázku. Systém využívá společná data se systémem automatického polohování nožů a žiletek.

Turretovací systém

zajišťuje plně automatickou výměnu zakázky a pokračování výroby s minimálním zastavením stroje.

Automatické nanášení lepicí pásky

aplikuje lepicí pásku pro automatické napojení nařezaných rolí.

Bezhřídelové odvíjení

bezhřídelová hydraulicky ovládaná ramena zajišťují snadnou manipulaci se vstupní rolí.

Spojovací stůl

podsávaný spojovací stůl se dvěma pneumatickými přídržnými lištami a spodní podsvětlenou deskou umožňuje snadné a přesné napojení materiálu.

Strojní stahování těžkých návinů

přesune dokončené role na odkládací stojan, který se může otáčet v horizontálním i vertikálním směru pro snadnější manipulaci s rolemi.

Systém receptů

různé pracovní parametry jsou uloženy do paměti stroje, jako např. rychlost, tahy, přítlak, nastavení nožů a žiletek i pozice pro laserové navedení dutinek.

Automatické odříznutí navinutých rolí

příčně odřízne pásy materiálu od navinutých rolí během výměny zakázky.

Přídržné lišty

automaticky přidržují materiál ve stabilní poloze a udržují tah v rozřezaných pásech během výměny zakázky.

2. ze 3 zákaznických výhod

Dosáhněte vysoké kvality řezání

Následující technická řešení zajistí perfektní kvalitu řezání i pro velmi náročné materiály

Řezací techniky

Variabilní nožová sekce nabízí tečné řezání spodními a horními kotoučovými noži nebo žiletkami oproti drážkovanému segmentu. Pro náročnější tenké materiály je možné volit řezání kotoučovými noži nebo žiletkou s opásáním spodní nožové hřídele. Je také možné kombinovat řezání kotoučovými noži s ořezem okrajů speciálními přídavnými žiletkami.

Vylepšený Tenzomat III.2

Tenzomat III.2 umožňuje precizní regulaci odvíjecího a navíjecího tahu během celého pracovního cyklu v uzavřené smyčce. Díky němu je možné řezat velmi slabé a náročné materiály. Systém nabízí dva pracovní režimy založené na:
A) preferenci tahu – Tenzomat III.2 automaticky přizpůsobí rychlost k dosažení nejvyššího možného tahu nebo
B) preferenci nejvyšší rychlosti – Tenzomat III.2 automaticky omezí tah k dosažení požadované rychlosti.

Speciální opce

  • navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou
  • momentové navíjení
  • řešení pro řezání velmi tenkých materiálů – aktivní separátní přítlačné válce

Pohony strojů

Optimalizované řešení zahrnuje čtyři AC servomotory. První AC servomotor pohání hlavní hnací válec s přítlačnými válečky, nožové hřídele a rozháněcí banánový válec. AC servomotor v odvíjení ve spolupráci s tanečnicovým válcem reguluje odvíjecí tah odvíjeného materiálu. Třetí a čtvrtý AC servomotor pohání společně obě navíjecí hřídele na každém turretovém karuselu.

Banánový rozháněcí válec

Úhlově nastavitelný poháněný rozháněcí válec banánového tvaru z drážkovaných, tvrdě eloxovaných segmentů je umístěn před spodní nožovou hřídelí.

Excentrický válec

Úhlově nastavitelný excentrický válec zajišťuje optimální přilehnutí pásu materiálu ke spodní nožové hřídeli při řezání příčně zvlněného vstupního pásu.

Nastavitelný vodicí válec

Úhlově nastavitelný vodicí válec vyrovnává pás materiálu v příčném směru a přispívají k větší kvalitě výstupního produktu i v případě práce s méně kvalitní (kónickou) vstupní rolí.

Přítlačné válce

Přítlačné válce na odklopných ramenech jsou uloženy na tyči s odpruženými segmenty zaručující co nejdokonalejší kontakt mezi přítlačným válcem a navíjenými rolemi.

Navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou

Tento způsob navíjení nachází uplatnění všude tam, kde není žádoucí tlak na navíjené kotouče vyvozený kontaktem mezi kotouči a přítlačnými válci. Obvykle je využíván při zpracování materiálů citlivých na tlak, samolepicích materiálů, materiálů s nanesenou vrstvou cold-seal nebo některých materiáů se specifickou strukturou povrchu.

Momentové navíjení

Momentové navíjení se speciálními pneumaticky rozpínanými hřídelemi je alternativou k frikčnímu navíjení. Nachází uplatnění při řezání velmi úzkých rolí papíru, kdy je nutné pro kvalitní zpracování vyvinout vysoký navíjecí tah.

3. ze 3 zákaznických výhod

Obsluhujte stroj komfortně a bezpečně

Následující technická řešení zajistí jednoduchou obsluhu podélné řezačky, intuitivnost a bezpečnost.

Průtah materiálu nad hlavou

Vedení materiálu „nad hlavou“ je vhodným prvkem pro zpracování obalů pro farmacii a potravinářství, které mají vysoké požadavky na čisté výrobní prostory okolo stroje.

Intuitivní ovládání

Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení slouží několik panelů: 2 dotykové ovládací panely pro navíjecí a řezací sekci, 1 pomocný ovládací panel v odvíjení a další mobilní ovladač pro nakládání odvíjené role.

CE standardy

Stroje jsou v souladu a vyhovují přísným evropským bezpečnostním normám.

Podpůrný systém při turretování

Unikátní konstrukce podpůrných rotačních ramen pro každou navíjecí hřídel umožňuje manipulovat s těžkými náviny během výměny zakázky bez rizika přetížení navíjecích hřídelí.

Bezpečnostní prvky

Stroje jsou konstruovány s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy v řezací sekci jsou zajištěny bezpečnostními kryty a během pracovního cyklu jsou pro obsluhu nedostupné. Prostor navíjecích hřídelí zabezpečuje během navíjení laser-skener.

Speciální aplikace

Na základně konkrétních požadavků upravujeme řezačky pro různé aplikace - jako je řezání tenké plínkové folie nebo perforování materiálu pro balení potravin.

Máte zájem o více informací?

Porovnání podélných řezaček

Venus III-T

Venus III.2-T

Podélná řezačka Venus III.2 Turret je určena pro velké firmy, které zpracovávají zakázky s vícenásobným řezáním a středním průměrem navíjených rolí při dosažení nejvyšší úrovně automatizace a produktivity práce.

Šíře materiálu 1350/1600/1850 mm
Rychlost 800 m/min
Max. průměr navíjení 635 mm
Min. šíře řezu 35/25 mm option
Průměr odvíjené role 1300/1500 mm
Váha odvíjené role 1500/2000 kg
Zpracovávané materiály PET, PE, LDPE, HDPE, papír, lamináty a další