Inovace a podpora EU fondů

Projekt Regionální podpory je spolufinancován Evropskou Unií

EU vlajka

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, bylo rozhodutnuto o poskytnutí dotace na následující projekty:

 • Účast na nejprestižnějším tiskařském veletrhu DRUPA 2016

 • Účast na prestižních mezinárodních výstavách v letech 2015 - 2017

 • Účast na prestižních mezinárodních výstavách v letech 2017 - 2018

 • Propagace produktů společnosti SOMA spol. s.r.o. na zahraničních veletrzích

 • Novou generaci flexotiskových strojů v rámci programu Aplikace – Výzva 1
  V rámci programu APLIKACE – Výzva 1 „Nová generace flexotiskových strojů“ byly vyvinuty a vyrobeny následující prototypy:

  • flexotiskový stroj Optima
  • flexotiskový stroj Maxima
  • flexotiskový stroj Large
  • flexotiskový stroj Wide
  • flexotiskový stroj Minor
 • Inovace produktové řady OPTIMA flexotiskových strojů společnosti SOMA v programu INOVACE - I.VÝZVA

 • Centrum průmyslového výzkumu a vývoje SOMA v programu POTENCIÁL - I.VÝZVA

 • Výzkum a vývoj SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice - program Aplikace, výzva VI

  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice, jehož cílem je výzkum a vývoj funkčního prototypu SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice založený na vlastním průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji realizovaném ve vlastním Technologickém centru GLOBE. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Výzkum a vývoj série funkčních prototypů klíčových technologických zařízení společnosti - program Aplikace, výzva VII

  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj série funkčních prototypů klíčových technologických zařízení společnosti, jehož cílem je za pomoci sofistikovaných metod a nástrojů vývoje, modelování, simulačních metod atd., jak skokový posun funkčních vlastností u řezacích technologií, tak vývoj a začlenění nových produktů do výroby nanášecího stroje a down/upstreamové jednotky. Výstupem projektu bude celkem 7 prototypů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Výzkum a vývoj 2 inteligentních systémů v oblasti flexotisku v návaznosti na Průmysl 4.0

 • Výzkum a vývoj 3 nových modelových řad flexotiskového stroje - program Aplikace, výzva VIII

  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj 3 nových modelových řad flexotiskového stroje, jehož cílem je pomocí VaV aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje posun zásadních technických parametrů a zavedení do výroby 3 funkčních prototypů flexotiskových strojů. Výstupem projektu budou 3 prototypy, jejichž funkčnost bude otestována a ověřena a budou připraveny pro zavedení do sériové výroby. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Projekt: VaV těsnění raklové komory

  • Předmětem poskytnutí služby jsou vývojově výzkumné práce zaměřené na těsnění raklové komory flexotiskových strojů SOMA. V rámci řešení projektu půjde především o nalezení vhodnějšího řešení bočního těsnění této komory a stavbu testovacího zařízení, které umožní provádět dlouhodobější testy těsnění. Cílem je prodloužení životnosti kompletního těsnění, čímž se výrazně zlepší konkurenceschopnost daných strojů. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie.
EU vlajka

Ukázky z již realizovaných veletrhů:

LABEL EXPO 2015 -
Prestižní etiketařská výstava

DRUPA 2016 -
Nejprestižnější tiskařský veletrh

K SHOW 2016 -
Prestižní plastikářská výstava

LABEL EXPO 2017 -
Prestižní etiketářská výstava

CHINAPRINT 2017 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

INFO FLEX 2017 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

ANDINA PACK 2017 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

PRINTECH 2017 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

PRINTECH 2018 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

CHINAPLAS 2018 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

PROPAK EAST AFRICA 2018 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

INFO FLEX 2018 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

CHINAPLAS 2019 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

INFO FLEX 2019 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

ANDINA PACK 2019 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

K SHOW 2019 -
Prestižní plastikářská výstava

PRINTECH/ROSUPAK 2019 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

UPAKOVA 2021 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

ROSUPAK 2021 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

CHINAPLAS 2021 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

Dotační prostředky budou použity pro realizování výstavních expozic na vybraných veletrzích, na dopravu a provozování strojních exponátů i na marketingové a propagační materiály.