Inovace a podpora EU fondů

Projekt Regionální podpory je spolufinancován Evropskou Unií

EU vlajka

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, bylo rozhodutnuto o poskytnutí dotace na následující projekty:

 • Účast na nejprestižnějším tiskařském veletrhu DRUPA 2016
 • Účast na prestižních mezinárodních výstavách v letech 2015 - 2017
 • Účast na prestižních mezinárodních výstavách v letech 2017 - 2018
 • Propagace produktů společnosti SOMA spol. s.r.o. na zahraničních veletrzích
 • Novou generaci flexotiskových strojů v rámci programu Aplikace – Výzva 1
  V rámci programu APLIKACE – Výzva 1 „Nová generace flexotiskových strojů“ byly vyvinuty a vyrobeny následující prototypy:
  • flexotiskový stroj Optima
  • flexotiskový stroj Maxima
  • flexotiskový stroj Large
  • flexotiskový stroj Wide
  • flexotiskový stroj Minor
 • Inovace produktové řady OPTIMA flexotiskových strojů společnosti SOMA v programu INOVACE - I.VÝZVA
 • Centrum průmyslového výzkumu a vývoje SOMA v programu POTENCIÁL - I.VÝZVA
 • Výzkum a vývoj SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice - program Aplikace, výzva VI
  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice, jehož cílem je výzkum a vývoj funkčního prototypu SMART prémiové řady flexotiskového stroje a automatické montážní stolice založený na vlastním průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji realizovaném ve vlastním Technologickém centru GLOBE. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Výzkum a vývoj série funkčních prototypů klíčových technologických zařízení společnosti - program Aplikace, výzva VII
  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj série funkčních prototypů klíčových technologických zařízení společnosti, jehož cílem je za pomoci sofistikovaných metod a nástrojů vývoje, modelování, simulačních metod atd., jak skokový posun funkčních vlastností u řezacích technologií, tak vývoj a začlenění nových produktů do výroby nanášecího stroje a down/upstreamové jednotky. Výstupem projektu bude celkem 7 prototypů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Výzkum a vývoj 2 inteligentních systémů v oblasti flexotisku v návaznosti na Průmysl 4.0
 • Výzkum a vývoj 3 nových modelových řad flexotiskového stroje - program Aplikace, výzva VIII
  • Společnost SOMA spol. s r. o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj 3 nových modelových řad flexotiskového stroje, jehož cílem je pomocí VaV aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje posun zásadních technických parametrů a zavedení do výroby 3 funkčních prototypů flexotiskových strojů. Výstupem projektu budou 3 prototypy, jejichž funkčnost bude otestována a ověřena a budou připraveny pro zavedení do sériové výroby. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
EU vlajka

Ukázky z již realizovaných veletrhů:

LABEL EXPO 2015 -
Prestižní etiketařská výstava

DRUPA 2016 -
Nejprestižnější tiskařský veletrh

K SHOW 2016 -
Prestižní plastikářská výstava

LABEL EXPO 2017 -
Prestižní etiketářská výstava

CHINAPRINT 2017 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

INFO FLEX 2017 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

ANDINA PACK 2017 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

PRINTECH 2017 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

PRINTECH 2018 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

CHINAPLAS 2018 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

PROPAK EAST AFRICA 2018 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

INFO FLEX 2018 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

CHINAPLAS 2019 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

INFO FLEX 2019 -
Prestižní americká flexotiskařská výstava

ANDINA PACK 2019 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

K SHOW 2019 -
Prestižní plastikářská výstava

PRINTECH/ROSUPAK 2019 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

UPAKOVA 2021 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

ROSUPAK 2021 -
Účast na prestižní tiskařské a obalářské výstavě

CHINAPLAS 2021 -
Prestižní tiskařská a obalářská výstava v Číně

Dotační prostředky budou použity pro realizování výstavních expozic na vybraných veletrzích, na dopravu a provozování strojních exponátů i na marketingové a propagační materiály.